Monthly Archives:Haziran 2018

Bywebmaster

İBYS Yetkili Firmalar Listesinde Yerimizi Aldık!

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 27.02.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Dış Genelge kapsamında kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS); 01.07.2018’den itibaren, İSG’ye ilişkin verilerin, bakanlıkça tescil ve ilan edilen Yetkili Firmalar aracılığıyla toplanmasını öngörmektedir.

HSE GLOBAL Yazılım A.Ş., İBYS ile ilgili olarak bakanlıkça talep edilen gerekleri yerine getirmiş ve 07.06.2018 itibariyle, aşağıdaki web sitesinde ilan edilen Yetkili Firmalar listesinde yerini almıştır:

https://ibys.csgb.gov.tr/pages.aspx?id=3