Hizmetler

Yazılım Geliştirme

HSE Global Yazılım; müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, hemen her tür teknolojinin kullanıldığı, tümleşik masaüstü ve web uygulamaları, mobil yazılımlar ve özel bileşen kütüphaneleri geliştirmektedir.
Yazılım geliştirme faaliyetlerinde müşterilerin tercih edecekleri yaklaşım, yaşam döngüsü, mimari, model ve süreçler kullanılabilmekte; ayrıca istenilen standartlarda iş ürünleri oluşturulabilmektedir. HSE Global Yazılım A.Ş.’nin orijinal bilgi birikimi ise, ağırlıklı olarak IEEE, CMMI ve UML standartlarına dayanmaktadır.
Kullanılan teknolojiler değişkenlik göstermekle birlikte, genellikle Microsoft teknolojileri tercih edilmektedir. Uygulamaların birçoğu MS Visual Studio ortamında, Visual C# programlama dili ile, MS .NET platformu ve MS SQL Server ve Oracle veri tabanı üzerinde çalışacak şekilde geliştirilmektedir. Bunun dışında WPF, ASP.NET ve MVC ile geriye yönelik destekleyici mobil uygulamalar için tercih edilen Windows Mobile ve MS SQL Server Compact Edition da öne çıkan teknolojiler arasındadır.


Danışmanlık Hizmetleri

HSE Global Yazılım; müşterilerine İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Teknolojileri/Sistemleri, Bilgi Güvenliği, Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP: Enterprise Resource Planning), Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi & Süreç İyileştirme, Yazılım Geliştirme (Metodolojisi), (Yazılım) Kalite Güvence, Konfigürasyon & Değişiklik Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi gibi özel alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir.
Danışmanlık hizmeti, müşterilerin taleplerine bağlı olarak, PMI (PMBOK), ISO, CMMI, ISACA (COBIT), vb. standartlara uygun olarak kurgulanabilmektedir.
Danışmanlık hizmeti, çoğu zaman tek bir hizmet olarak değil, birkaç farklı hizmetten oluşan bir Proje kapsamında müşterilere sunulmaktadır. HSE Global Yazılım‘ın yetkinliği dışında kalan danışmanlık ihtiyaçları da, HSE Global Yazılım‘ın İş Ortakları tarafından ya da alanında uzman diğer profesyoneller tarafından karşılanabilmektedir.


Diğer Hizmetler

HSE Global Yazılım; müşterilerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek için, Yazılım Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetlerine ilave olarak, aşağıdaki ek hizmetleri de vermektedir:

  • Proje Uygulama, Yürütme, Koordinasyon, İzleme, Kontrol ve Raporlama
  • Bilgi Teknolojileri konularında Eğitim, İç Denetim ve Sertifikasyon Desteği
  • Yazılım Projeleri için Standartlaştırma / Kurumsallaştırma Desteği
  • Yazılım Projeleri için Dokümantasyon Desteği
  • Proje Uygulama Desteği
  • Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)